Diversitat i empresa

Treballem per la inserció laboral de persones que pertanyen a col·lectius vulnerables.

El programa Diversitat i Empresa cerca acompanyar en el procés de formació i d’inserció laboral a persones que pertanyen a col·lectius que solen tenir especials dificultats per a trobar una feina.  Es fa a través de la definició d’itineraris individualitzats. També es realitzen accions de sensibilització de l’entorn empresarial.

Accions del programa

 • Plans de diversitat a les empreses.
 • Elaboració d’itineraris individualitzats i personalitzats d’acompanyament a la inserció laboral.
 • Accions d’orientació i acompanyament a la recerca de feina.
 • Accions de formació dirigides a l’adquisició i la millora de competències i qualificacions professionals i d’habilitats i competències transversals.
 • Accions d’orientació i acompanyament en el procés d’inserció.

Col·lectius als que s’adreça

Col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, especialment:

 • Persones aturades de llarga durada, en situació o risc d’exclusió.
 • Persones que conviuen amb una discapacitat i/o amb una malaltia mental.
 • Persones que no poden accedir a la renda garantida de ciutadania
 • Joves més grans de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
 • Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses: informe emès per l’òrgan competent en cada cas.

Contacte

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

C/ Sant Antoni 86, 1º planta, porta 7. 08301 Mataró.

 

Tel. 622.89.68.82 

 

Responsables: Domènec López i Mari Ángeles Villanueva

 

No trobes el que busques o necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Programa subvencionat pel departament d’Empresa i Treball i finançat amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació – Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea Next Generation EU.