Educador/a Social per Servei Prelaboral

Descripció: Servei social especialitzat, d’intervenció amb adults i joves amb trastorn mental, estabilitzats i compensats de la seva malaltia, amb la finalitat d’aconseguir la seva inclusió social i laboral.

 

Funcions: Aconseguir que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment, el màxim temps possible, en una activitat laboral. Establir el recorregut assistencial de la persona atesa per tal d’aconseguir la integració al treball. Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

 

Municipi: Mataró.

Jornada: Completa.

Horari: De dilluns a divendres.

Salari: Segons conveni d’acció social amb infants, joves i famílies.

Requeriments: Grau d’Educació Social i disposar del Certificat negatiu de delictes sexuals

  A través del següent formulari podràs fer-nos arribar el teu Currículum.  Informació bàsica sobre Protecció de Dades de Caràcter
  Personal del lloc web www.cfpmaresme.org


  Responsable de Protecció de Dades


  Associació Centre de Formació i Prevenció


  CIF: G-08668733


  Finalitat del tractament de les dades


  Exclusivament per a finalitats informatives i divulgatives
  de l’Associació.


  Legitimació de l’accés a les dades


  Consentiment explícit de la persona interessada.


  Destinataris de les dades


  Les dades només seran utilitzades en el sí de l’Associació,
  sense possibilitat de cessió a tercers.


  Drets dels interessats


  Dret a reclamar en qualsevol moment la baixa del Fitxer de
  Dades de Caràcter Personal de l’Associació.