Aviso Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d’àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat de l’ Associació Centre de Formació i Prevenció, en endavant CFP, o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al CFP.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització del CFP és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l’ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l’ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.
  • El CFP refusa la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
  • La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d’estar considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.
  • El CFP no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
  • El CFP refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per el CFP o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).
  • El CFP no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

CIF CFP: G-08668733
Correu electrònic de referència: cfp@cfpmaresme.org