Sociolaboral

Atenció a les Persones
L'àrea sociolaboral treballa per a la inserció sociolaboral de persones amb trastorns de salut mental i/o situacions de vulnerabilitat

L’objectiu de l’àrea sociolaboral és aportar recursos per al desenvolupament individual de les persones amb problemes de salut mental, discapacitat i/o risc d’exclusió, fomentar la igualtat d’oportunitats i fer-los partícips de tasques comunitàries per tal de millorar la seva ocupabilitat.

SERVEIS I PROGRAMES DE LÀREA SOCIOLABORAL

Àrea Diürna és un itinerari orientador, formatiu i prelaboral, adaptat principalment per a adolescents que no poden accedir al món del treball ni a recursos formatius.

area_diurna

El servei prelaboral és un programa social d’inserció laboral especialitzat per a persones amb algun problema de salut mental. Ofereix assessorament i orientació en l’àmbit laboral i formatiu i facilita la inserció en un lloc de treball.

servei_prelaboral

Són serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció adreçats a persones amb problemes de salut mental, discapacitat i/o amb especials dificultats d’integració.

intermediacio-2