Centre residencial d’acció educativa

Atenció a les Persones / Infància, adolescència i Família
El Centre Residencial d'Acció Educativa Mas Sant Jordi és un servei que disposa de 20 places per a nois i noies menors de 16 anys

El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Mas Sant Jordi és un servei d’acolliment residencial per a la guarda i educació dels infants i adolescents, on resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució. Té per funció oferir al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Està obert permanentment 365 dies a l’any.

crae_01

COM ACCEDIR AL SERVEI

Les sol·licituds d’ingrés es realitzen a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Contacte

C/ Sant Antoni 86, 1º planta, porta 7. 08301 Mataró.
Tel. 93 755 36 04 / 93 755 36 06

Servei concertat amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya