Missió i valors

L'associació

Objectius del CFP

La prevenció i el tractament dels problemes d’exclusió psicosocial i la rehabilitació comunitària de la salut mental de les persones. Fomentar l’estudi, la investigació i la difusió de llur problemàtica, el desvetllament de la consciència social i el suport en l’àmbit públic i privat per tal de millorar l’atenció a les persones.

 

Oferir atenció a la infància en situació de desemparament i als infants i adolescents en risc psicosocial mitjançant programes de prevenció. Vetllar pel compliment de les lleis d’atenció a la infància i els acords de la convenció sobre els drets de l’infant.

 

Treballar per a la inserció sociolaboral de persones amb trastorns de salut mental i/o situacions de vulnerabilitat, aportar recursos per al seu desenvolupament personal, fomentar la igualtat d’oportunitats i fer-los partícips de tasques comunitàries per tal de millorar la seva ocupabilitat.

 

Brindar serveis d’assistència i recolzament a persones amb problemes de salut mental o en risc d’exclusió social i millorar la seva qualitat de vida en l’àmbit domèstic i social.