Articles professionals

Per Salvador Arévalo, Director CRAE Mas Sant Jordi i Delegat de Benestar i Protecció a la Infància del  CFP   “La lluita contra la violència en la infància és un imperatiu de Drets Humans. Per promoure els drets dels infants i adolescents establerts en la Convenció...

Per Laura Gómez Quijada, psicòloga sanitària col·legiada núm. 22965 amb orientació psicoanalítica. Cap del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) Burriac.  Més de 25 anys d’experiència en l’atenció a persones que pateixen Trastorns Mentals Severs (TMS). l.gomez@cfpmaresme.org   LA HISTÒRIA Als anys 80, la incidència d'esquizofrènia a Lapònia (Finlàndia), era...

Per Laura Gómez Quijada, psicòloga sanitària col·legiada núm. 22965 amb orientació psicoanalítica. Cap del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) Burriac de Premià de Mar, del Centre Formació i Prevenció. Més de 25 anys d’experiència en l’atenció a persones que pateixen Trastorns Mentals Severs (TMS). l.gomez@cfpmaresme.org   Després...

Laura Gómez Quijada, psicòloga sanitària col·legiada núm. 22965, amb orientació psicoanalítica. Cap del SRC Burriac de Premià de Mar. Més de 25 anys d’experiència en l’atenció a persones que pateixen Trastorns Mentals Severs (TMS). l.gomez@cfpmaresme.org ALGUNES DADES L’esperança de vida a Catalunya, a l’actualitat, és de 83,33...

Per Sílvia Angurell, Psicòloga col·legiada núm. 22931 i coordinadora del Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE_TPI) al SRC Burriac.   Els trastorns psicòtics tenen una gran rellevància social i de salut pública. Actualment hi ha consens internacional sobre la importància de tractar, com més aviat...

Per Sònia Sánchez Bartolomé, Psicòloga Sanitària amb mestratge en Teràpia Sistèmica Familiar. Responsable del programa Parentalitat Positiva del CFP.   Posem-nos en situació: quin recorregut ha seguit un infant fins arribar a aquest recurs? Quan un infant o adolescent és declarat en situació de desemparament, la DGAIA posa...