Àrea Diürna

Atenció a les Persones / Sociolaboral
Àrea Diürna és un programa orientador, formatiu i prelaboral per a joves de 16 a 21 anys tutelats, ex-tutelats o derivats de Serveis Socials

Àrea Diürna es defineix com un itinerari orientador, formatiu i prelaboral, adaptat principalment per a adolescents que no poden accedir al món del treball ni a recursos formatius per les seves carències, dificultats subjectives, exclusió social, etc, requereixen un tractament especialitzat (educatiu, psicològic, social…). Els diferents dispositius del CFP actuen com un conjunt d’eines polivalents per abordar la individualitat de cada subjecte.

capçalera color retocat

ACTIVITATS DE L’ÀREA DIÜRNA

Taller de fusteria

Taller de soldadura

Taller de reparació i arranjament de bicicletes 

Competències lingüístiques 

Competències digitals
Formació i orientació laboral
Tutories individualitzades

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves entre 16 i 21 any tutelats, extutelats o que vinguin derivats dels Serveis Socials.

L’accés al programa és voluntari.

 

Les sol•licituds d’ingrés es gestionen a partir de qualsevol institució o servei que ho sol•liciti.

10 places mixtes. 

CONTACTE

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

C/ Sant Antoni 86, 1º planta, porta 7. 08301 Mataró.

 

Tel. 93.755.36.06

 

Responsable: Begoña Gallardo

No trobes el que busques o necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Servei concertat amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials.