Serveis de Formació i Intermediació Laboral

Atenció a les Persones / Sociolaboral
Els Serveis de Formació i Intermediació Laboral són recursos integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció adreçats a persones amb problemes de salut mental, discapacitat i/o amb especials dificultats d’integració

Actualment el CFP disposa de diversos serveis i programes destinats a millorar les possibilitats de formació i inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats per accedir a l’àmbit del treball. Aquests programes són desenvolupats pels tècnics i tècniques de l’entitat i compten amb el finançament de l’administració autonòmica, estatal i/o europea, així com d’algunes entitats privades.

SERVEIS I PROGRAMES DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

Som agència de col·locació autoritzada nº 0900000007 pel Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Atenem a persones amb problemes de salut mental en el seu procés de recerca de feina.

Agencia Colocacio nou

Ajudem a definir l’itinerari sociolaboral de persones amb problemes de salut mental per afavorir la seva integració al mercat laboral ordinari o per a aconseguir millores en el seu lloc de treball. 

sioas

Actualment el CFP ofereix la formació d’Auxiliar en Serveis de Neteja. És una acció adreçada prioritàriament a persones desocupades amb diversitat funcional.

banner

El programa MAIS consta d’un seguit de mesures destinades a millorar l’ocupabilitat de les persones que reben la prestació de Renda Garantida de Ciutadania i/o que es troben en situació o en risc d’exclusió social. 

marmi

Aquest programa té com a objectiu la recerca d’ofertes de feina ajustades als perfils professionals de les persones amb problemes de salut mental que atenem a l’entitat.

xarxa-empresa