Col·laboracions

L'associació

El CFP és membre associat de

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA), plataforma que agrupa a 90 entitats i aten a més de 100.000 infants i 35.000 famílies.

2021_fòrum logo_Salud mental i addiccions_vectoritzat-01

Fòrum Salut Mental, Iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya: Associació que agrupa a 22 entitats que ofereixen més de 100 serveis i on hi treballen més de 1000 professionals.

la-unio_hover

Unió Catalana d’Hospitals (associats mitjançant la participació de Fòrum Salut Mental). Associació empresarial d’entitats que tenen la funció de prestar serveis sanitaris i socials.

taula-entitats-tercer-sector-social_hover

La Taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya (associats mitjançant la participació de Fòrum Salut Mental i la Fedaia). Organització de tercer nivell formada per 34 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives.

El CFP i la Comunitat Terapèutica del Maresme, juntament amb els seus respectius Centres Especials de Treball La Klosca i el Molí d’en Puigvert, formen l’aliança estratègica Maresme Continuum per a la salut mental i el servei a les persones.

Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Organització que consta de més de 100 entitats dedicades, de manera prioritària, a l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

Administració Pública

Entitats

Empreses Col·laboradores