EL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ (CFP)

Coneix l’Associació

Consulta els nostres documents

Contacta amb nosaltres

Amb el suport de

Subscriu-te al nostre butlletí

Estigueu informats/des de les últimes novetats, activitats i serveis que des de CFP Maresme oferim

Email:

He llegit i accepto l'avís legal i la Política de privacitat

El responsable del tractament és L’Associació Centre de Formació i Prevenció, endavant CFP. La finalitat del tractament serà l’enviament del butlletí. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament, adreçant-se per escrit al CFP C/ Sant Antoni, 86 porta 7 08301 de Mataró o a mail dpd@cfpmaresme.org. També pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Informació addicional

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i de la resta de normativa aplicable.
La finalitat del tractament serà la gestió de les seves consultes, sol·licituds o reclamacions, i l’establiment d’una comunicació per aquest canal mitjançant les dades de contacte proporcionades. La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat. Les seves dades només seran accessible als usuaris del CFP que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’exercici d’accions de responsabilitat.
A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.
Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.
Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.