Llars amb suport

Atenció a les Persones / Salut Mental
Les llars amb suport permeten recuperar l'autonomia personal i la integració comunitària de persones amb problemes de salut mental

Les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones, amb suport extern eventual, que no tenen recursos residencials adequats. L’objectiu és potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la seva rehabilitació i integració a la comunitat.

20220713_095940

Com accedir al servei

Presentar un trastorn mental sever

Tenir una disminució com a mínim d’un 33%

Tenir entre 18 i 65 anys en el moment de l’ingrés

Necessitar allotjament i suport temporal o permanent

 

Les sol·licituds d’ingrés es realitzen a través del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

CONTACTE

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04 / 93 755 36 06

 

Responsable: Begoña Gallardo

Llars concertades amb el Departament de Drets Socials i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.