Pis assistit per a joves de 18 a 21 anys (ASJTET)

El pis assistit per a joves ASJTET té com a fita ajudar-los a assolir un nivell d'independència adequat perquè puguin accedir a la vida adulta amb garanties

L’Hàbit 4, nom que rep aquest habitatge, acull a nois d’entre 18 i 21 anys atesos des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la DGAIA. El seu objectiu és ajudar-los a assolir un nivell d’autonomia personal suficient per a què puguin desenvolupar-se sense necessitat de suport.

pisos joves retallada perquè surti tot

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves de 18 a 21 anys atesos des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

 

A aquest recurs s’hi accedeix a través d’una proposta de derivació per part del tècnic referent.

Contacte

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04

 

Responsable: Jordi Quer