Pis per a joves vinculats a programes d’inserció laboral (PIL)

L'habitatge del Programa d'Inserció Laboral (PIL) cerca ajudar a nois i noies en el seu procés de formació i inserció laboral

L’objectiu de l’Hàbit 6, nom que rep aquest recurs, és ajudar als nois i noies en el seu procés de formació i accés al mercat laboral a fi de que puguin desenvolupar-se durant el període de transició a la vida adulta.

IMG_20210129_104244

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves de 16 a 20 anys tutelats i/o extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

 

A aquest recurs s’hi accedeix mitjançant una derivació de la DGAIA

Contacte

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04

 

Responsable: Jordi Quer