Pisos assistits per a joves 16-18 anys

Atenció a les Persones / Infància, adolescència i Família
Els pisos assistits per a joves tenen l'objectiu d'afavorir l'accés a un habitatge propi i la millora de l'autonomia personal

Servei de caràcter assistencial i educatiu per a adolescents entre 16 i 18 anys, per a qui es considera necessari iniciar un procés per assolir un nivell d’independència personal suficient per a desenvolupar amb garanties d’èxit el seu projecte vital a partir de la majoria d’edat. El CFP compta amb 2 pisos per aquest col·lectiu, Hàbit 5 i Hàbit 5A.

pisos joves 16-18 retallada publicar

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Joves entre 16 i 18 anys tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

 

A aquest recurs s’hi accedeix a través d’una proposta de derivació per part de l’Equip Funcional d’Infància (EFI) referent.

CONTACTE

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04

 

Responsable: Jordi Quer