Programa MAIS

Atenció a les Persones / Sociolaboral / Serveis de Formació i Intermediació Laboral
El programa MAIS ofereix noves possibilitats d'ocupació a persones perceptores de la Renda Garantia de Ciutadania

El programa MAIS (Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de la Ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social) consta d’un seguit de mesures destinades a millorar l’ocupabilitat de persones residents al Maresme en situació d’atur o demandants de millora de feina inscrites al SOC. Les persones participants han de complir, com a mínim, amb un dels requisits que seguidament especifiquem.

 

L’itinerari inclou competències clau, diagnòstic de l’ocupabilitat, recerca de feina i pràctiques en empreses.

REQUISITS D’ACCÉS

Per accedir al programa MAIS, a banda d’estar en situació d’atur o ser demandants de millora de feina inscrites al SOC i ser residents al Maresme, les persones candidates han de complir, com a mínim, un dels següents requisits:

 •  Persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania.
 •  Persones en situació d’exclusió social, acreditades mitjançant el certificat corresponent:
  a. Aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
  b. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de reinserció social.
  c. Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors.
  d.Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació.
  e. Persones perceptores de l’Ingrés mínim vital.
  f. Persones que no puguin accedir a cap dels ajuts anteriors
marmi

Programa cofinançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea (Fons Social Europeu – L’FSE inverteix en el teu futur). Amb el Suport del Departament d’Empresa i Treball.

Logo_Cofinançat per la unió europea en fons blanc