Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Atenció a les Persones / Salut Mental
El programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar ajuda a les persones amb problemes de salut mental a gestionar millor la seva vida diària a casa seva

El programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar contribueix al desenvolupament de l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària, tant en el marc de la seva llar, com en el seu entorn comunitari. Potencia el procés de rehabilitació i facilita la inserció de l’usuari a la comunitat.

suport_autonomia

Com accedir al servei

Adreçat a persones amb malaltia mental que requereixen d’un determinat suport per a poder ser autònomes, possibilitant la continuïtat de viure a la seva llar en condicions òptimes, alhora que mantenen el seu entorn social.

 

Les sol·licituds d’ingrés es realitzen a través del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

CONTACTE

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04 / 93 755 36 06

 

Responsable: Begoña Gallardo

No trobes el que busques o necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Llars concertades amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.