Suport CFP

Atenció a les Persones / Salut Mental
Suport CFP és un servei d'atenció domiciliària per a persones que conviuen amb una problemàtica de salut mental. Atenem a particulars de tota la comarca del Maresme amb la màxima confiança i professionalitat

L’atenció domiciliària de Suport CFP és un paquet integrat de serveis adreçats a persones amb una problemàtica de salut mental. Es presten de forma coordinada per a garantir una atenció integral a les necessitats de les persones, donant una resposta adequada a les situacions que es presentin en cada cas. La flexibilitat del nostres serveis ens permet atendre des de casos de persones dependents fins a persones que requereixen d’acompanyaments.  

suport-01

COL·LECTIUS ALS QUE S’ADREÇA

Suport al domicili per a persones que pateixen una malaltia de salut mental. Els nostres serveis estan especialment dissenyats per a persones i/o famílies que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia i, com a conseqüència, mostren dificultats per a desenvolupar d’una manera normalitzada les activitats de la vida diària.

 

Atenció domiciliària els 365 dies de l’any a tota la comarca del Maresme.

COST DEL SERVEI

El preu de servei s’estudiarà en funció de cada cas i segons les necessitats individuals, la complexitat i/o el temps de dedicació. Oferim màxima flexibilitat de preus. Pressupost sense compromís.

 

Us informem i assessorem de la possibilitat de percebre prestacions o subvencions públiques i de la seva tramitació amb els òrgans corresponents.

MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE

C/ Sant Antoni 86, 1ª planta, porta 7
08301, Mataró.

 

Telf. 93 755 36 04 

 

Responsable: Begoña Gallardo

No trobes el que busques o necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!