Alfabetitzar informàticament a les persones ateses, la fita del Modest, el nou voluntari d’Intermediació Laboral

Alfabetitzar informàticament a les persones ateses, la fita del Modest, el nou voluntari d’Intermediació Laboral

Recentment el Modest ha començat a fer, de forma voluntària, una activitat setmanal d’Alfabetització informàtica al servei de Formació i Intermediació Laboral. Hi assisteixen persones que acompanyem des dels programes SIOAS i MAIS que tenen un nivell baix d’ofimàtica.

 

Un inici a l’ús ofimàtic, centrat en la cerca laboral

El Modest comparteix amb les persones que participen a l’activitat els seus coneixements ofimàtics amb l’objectiu de que comencin a ser autònoms/es a l’hora de cercar feina i, també, de fer la majoria de gestions del dia a dia que requereixen d’un ús de les eines informàtiques correcte.

Així, comença per explicar com funcionen les eines més bàsiques com el Word, l’ús del correu electrònic, la cerca per Internet i els hi ensenya a enviar emails, adjuntar arxius, etc.

La idea és que, un cop après el funcionament de cadascun dels programes i recursos, tinguin la capacitat de poder crear els documents necessaris en un procés de cerca de feina: realitzar un currículum, una carta de presentació, de motivació…

 

La necessitat actual de tenir coneixements informàtics per a buscar feina

Avui en dia el canal més comú per a cercar candidats i també feina és l’online. Lluny queda l’entrega en mà de currículums com a via més efectiva per a tenir noves oportunitats laborals. Entre les persones que atenem comptem amb algunes que mai han tingut la necessitat d’adquirir habilitats informàtiques i és en aquest camí cap a la inserció laboral on es fa palesa.

El voluntariat del Modest és molt valuós. Els hi permetrà poder començar a funcionar de forma autònoma en un aspecte tan vital com la cerca de feina per Internet.

N’estem molt agraïts!