Crear il·lustracions amb objectes de casa de patró

Crear il·lustracions amb objectes de casa de patró

Aprofitar els objectes que tenim a casa i utilitzar-los com a patró per a crear tot tipus d’il·lustracions és una opció gratuïta, sostenible y útil.

La creativitat i la varietat d’il·lustracions que es poden crear són indefinides.

Uns auriculars, unes cireres, un mitjó o pal de gelat, qualsevol cosa és vàlida

 

Us animem a provar-ho, tot mostrant-vos algunes idees: