La importància d’un abordatge integral en la recuperació de joves amb problemàtica greu de salut mental

La importància d’un abordatge integral en la recuperació de joves amb problemàtica greu de salut mental

El pòster presentat a la Fundació Congres Català de Salut Mental (FCSSM), explica el tipus d’intervenció terapèutica que es desenvolupa dins el Programa d’Adolescents i Joves de l’entitat.

En l’atenció a joves amb diagnòstic en Salut Mental, i mitjançant el desenvolupament de la nostra praxis, hem constatat la importància d’un abordatge integral en la recuperació de joves amb problemàtica greu de salut mental.

 

La hipòtesis que sustenta el contingut del pòster planteja la necessitat de descentralitzar la mirada biomèdica de la praxis professional i dotar als serveis d’una atenció integral que acompanyi en la creació d’un projecte vital subjectiu pels joves atesos. Així doncs, partint d’aquesta hipòtesis, cal vetllar per l’objectiu de facilitar la recuperació i inserció comunitària del jove a fi d’atendre el seu procés de millora. Des del Programa d’Adolescents i Joves de l’entitat vetllem per treballar en coherència amb aquest objectiu.

 

El perfil diagnòstic dels joves atesos al Programa d’Adolescents i Joves durant l’any 2023 és:

  • Trastorn Psicòtic (42)
  • Trastorn de la Personalitat (13)
  • Trastorn de l’Estat d’Ànim (8) Patologia Dual (4)
  • TEA (13) Altres (7).

 

Al pòster reflectim la situació observada en que es troben els joves que atenem, i com pensem que cal articular la praxis.

 

D’una banda, el 64% dels joves presenten gran fragilitat clínica, agreujada per l’elevat aïllament domiciliari que presenten. D’altra banda, del total de joves atesos, més de la meitat es troben davant una manca de recursos ocupacionals especialitzats.

 

Partint d’aquestes dades articulem l’atenció des del vincle terapèutic. En base a aquesta relació de confiança entre nosaltres i el jove, construïm un camí de rehabilitació comunitària que doni diferents opcions dins les àrees: psicològica, ocupacional, laboral i creativa, i sempre des d’una mirada transversal. No tracem un únic camí possible, sinó que els itineraris s’adapten al moment vital en que es troba la persona.

 

Aquesta manera de treballar, es tradueix en els resultats favorables reflectits al pòster:

  • 60% creació de projecte vital i rehabilitació comunitària.
  • 40% retorn als estudis o inserció laboral (empresa protegida o ordinària).
  • 40% acompanyament i suport als familiars.

 

És important possibilitar la creació de projectes vitals amb sentit, garantint l’intercanvi social i el benestar d’una vida productiva i amb valor. Podem evitar la cronicitat d’una població, que tindria opcions de rehabilitació comunitària si hi hagués més recursos.

Hi ha una manca de recursos ocupacionals específics als serveis assistencials per a aquells perfils de joves amb malaltia mental que no poden accedir als recursos existents però que tenen la necessitat de contribuir a la societat.