El projecte d’accessibilitat a la biblioteca per a persones que conviuen amb problemes de salut mental: treball en xarxa i inclusió

El projecte d’accessibilitat a la biblioteca per a persones que conviuen amb problemes de salut mental: treball en xarxa i inclusió

Per Sílvia Angurell, Psicòloga col·legiada núm. 22931, professional del SRC Burriac.

 

El treball comunitari en xarxa: Un pas endavant

Com ja és sabut en el camp de la salut mental, per una veritable recuperació de les persones que pateixen un problema de salut mental es necessita de la sensibilització de la població vers aquestes problemàtiques i d’una col·laboració estreta amb els agents comunitaris. Les persones que pateixen trastorns mentals tendeixen a l’aïllament degut a les pròpies dificultats de la malaltia. Si la comunitat no facilita les condicions per a la seva plena integració, mai podrem parlar d’una recuperació integral de les persones amb problemàtiques de salut mental. Val la pena reiterar que qualsevol persona no se sent recuperada d’una problemàtica si, a més de pal·liar els símptomes propis de la malaltia amb les diferents medicacions, no se sent útil i vàlida i això només s’aconsegueix mantenint la seva funcionalitat en societat.

La col·laboració del SRC Burriac amb la biblioteca pública de Premià de Mar

Un dels agents comunitaris amb qui hem treballat més estretament des dels inicis del Servei de Rehabilitació Comunitària (S.R.C.) Burriac és amb la Biblioteca pública Martí Rosselló i Lloveras (B.M.R.). La col·laboració amb aquesta entitat comença el 2003 amb un Taller de lectura portat a terme per la llavors directora Sra. Maribel del Molino ( Directora d’aquesta entitat del 1985 al 2009 i directora de la BMR del 2014 al 2019). Amb aquest taller es pretenia acostar el recurs comunitari de la biblioteca als usuaris del SRC, a més de treballar pròpiament les capacitats cognitives i recuperar l’hàbit de la lectura. En aquests anys la biblioteca estava ubicada a l’antiga masia de Can Manent, protegida com a bé cultural d’interès local. Va ser l’abril del 2010 que la biblioteca es trasllada a les actuals dependències ( Carretera de Vilassar de Dalt, 100) , poc després de la mort del seu bibliotecari i escriptor Martí Rosselló a finals de gener del 2010, adoptant llavors la biblioteca el nom actual: Biblioteca Martí Rosselló.

Les col·laboracions amb aquesta entitat no han cessat mai sinó que han anat augmentant tot i els canvis de direcció. Actualment, continuem realitzant el Taller de lectura com una activitat consolidada dins del pla funcional d’activitats del SRC i seguim comptant amb la Sra. Maribel del Molino per a tal fi, tot i la seva jubilació l’any 2019. D’altra banda, ens han cedit les seves instal·lacions per a la realització de xerrades i exposicions artístiques sempre que ho hem necessitat. Així mateix, ja fa temps que estem col·laborant amb ells per tal de poder incorporar a les seves llistes llibres i pel·lícules que tractin temes de salut mental de manera apropiada. I és aquest 2023 que fan un pas més i ens demanen que, com a institució que atenem a persones amb problemes de salut mental, siguem els encarregats d’assessorar-los en noves propostes per acostar la biblioteca al nostre col·lectiu.

 

La millora de l’accessibilitat a la biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Sota la direcció de la biblioteca el 2023 de la Sra. Cristina Sánchez Vázquez se’ns demana col·laboració per tal de presentar propostes de millora d’accessibilitat a la biblioteca per part de les persones amb problemàtiques de salut mental. La proposta és molt ben rebuda des del SRC com un pas molt positiu vers la integració del nostre col·lectiu; doncs és el primer cop que un agent comunitari ens demana el nostre assessorament per a tal fi. Els professionals que treballem en aquest camp coneixem ben bé les dificultats que comporta la utilització dels recursos de l’entorn de manera regular sense el nostre acompanyament.

 

Per tal de portar a terme aquesta petició es van realitzar una sèrie d’accions al S.R.C. Burriac:

  1. L’activitat de Monogràfics es va focalitzar durant un temps en treballar la importància de la integració comunitària i reflexionar conjuntament sobre l’accessibilitat als recursos de l’entorn. En van sorgir una sèrie de propostes, com ara “el racó tranquil”, on poder llegir a resguard de les mirades d’altres usuaris de la biblioteca.

 

  1. Estudi amb les persones ateses al SRC per tal de conèixer si utilitzen la biblioteca sense el nostre acompanyament, amb quina freqüència ho fan i quins factors ho faciliten o dificulten. En aquest sentit, es va facilitar una enquesta on van participar 36 persones ateses al SRC Burriac. Els resultats d’aquesta enquesta indiquen que:
  • Gairebé un 75% de les persones ateses al SRC no van a la biblioteca sense el nostre acompanyament i els motius que exposa quasi la meitat dels participants és que no hi van perquè no els agrada anar-hi sols. Altres motius exposats pel mateix percentatge de participants tenen a veure principalment amb la simptomatologia pròpia de la malaltia: paranoia, falta d’interès per la vida en general, falta de motivació, falta de concentració, no m’agrada llegir.
  • Les persones que sí que van a la biblioteca, destaquen com a motius principals que els resulta un lloc tranquil i que hi ha gent amable que els atén.

 

  1. Visita guiada a la biblioteca, on una treballadora ens va donar a conèixer in situ els diferents espais i en va resoldre qualsevol dubte sobre el seu funcionament. Això va tenir com a efecte que moltes persones es fessin el carnet de socis, algunes comencessin a interessar-se pel Taller de lectura, i altres a utilitzar llibres de lectura fàcil i/o recuperessin l’interès per la lectura.

 

  1. Xerrada de sensibilització sobre salut mental als treballadors de la biblioteca, on vam poder parlar obertament sobre les problemàtiques del nostre col·lectiu, resoldre dubtes i traslladar algunes de les propostes sorgides en el nostre grup. Cal mencionar que els treballadors de la biblioteca amb qui vam fer aquest intercanvi es van mostrar especialment sensibles vers aquestes problemàtiques i es van prestar ràpidament a posar en marxa alguna de les propostes com l’espai de “Racons tranquils”:

 

Estem segurs que aquest 2024 la nostra relació amb la biblioteca Martí Rosselló i LLoveras continuarà promovent el treball en xarxa i facilitant la recuperació plena de les persones amb problemàtiques de salut mental.