El repte d’atendre a pacients dels Serveis de Rehabilitació Comunitària durant el confinament

El repte d’atendre a pacients dels Serveis de Rehabilitació Comunitària durant el confinament

Els Serveis de Rehabilitació Comunitària del CFP,  SRC Maresme i SRC Burriac, han atès durant lany 2019 prop d’un centenar de persones. Moltes d’elles hi són durant períodes llargs i  mantenen un vincle amb els educadors i educadores i altres pacients molt fort.

En la crisi sanitària que ens trobem, on tots/es estem preocupats davant la incertesa, és vital estar coordinats i organitzats per fer una atenció telemàtica constant, donant-los recolzament i acompanyant-los en la seva nova realitat a casa.

A dia d’avui, els i les usuaris/es estan angoixats, cadascun segons el seu moment vital i la situació personal que està vivint però  molts d’ells es mostren receptius  davant les propostes que reben de l’equip d’educadors per viure un confinament més dinàmic. Fins i tot,  hi ha  idees d’activitats a fer que sorgeixen d’ells/es.  És el cas d’una usuària aficionada a la cuina que comparteix les receptes que fa entre els companys i companyes.

Així doncs, davant l’arribada sobtada d’un confinament com el que estem vivint, els i les professionals dels Serveis de Rehabilitació del CFP s’han hagut d’organitzar  en temps record per oferir la millor atenció possible als i les pacients. L’objectiu és doble. Per una banda, fer-ho de forma personalitzada  per ajudar-los a sobrepassar aquest moment tan complicat. I, per  l’ altra, aconseguir que mantinguin els avenços que han fet en tot el procés de rehabilitació. Tal i com comenta Laura Gómez,  psicòloga del SRC Burriac, “aquesta és la nostra principal preocupació, aconseguir que no es descompensin després de tot l’esforç que hem fet, tan ells/es com els professionals, perquè millorin”.

També preocupa la pèrdua del moment en què estava el SRC Burriac amb l’inici d’activitats autogestionades  i el treball de voluntariat a la Integració Social, entre d’altres, que estaven funcionant molt bé.

La organització per aquesta etapa, tenint en compte que s’ha fet un tancament dels serveis d’atenció directa i que l’equip fa teletreball , s’ha basat en un Pla de Contingència fet a petició del Pla Director de Salut.

Algunes de les línies d’actuació que contempla són les següents:

Coordinació de l’equip i amb la xarxa de professionals:

  • La direcció tècnica es coordina diàriament amb les dues caps de servei per avaluar l’estat de treballadors/es i usuaris/es i amb l’equip directiu del CFP. Quan és necessari,també ho fa amb els equips sanitaris pertinents.
  • Quan la situació ho requereix es fa una coordinació amb serveis i/o professionals de la xarxa, com poden ser fundacions tutelars, el CSMA, el PSI o educadors/es  de pisos assistits.

 

Atenció a usuaris/es i a les seves famílies:

  • Cada usuari/a manté contacte telefònic, via whatsapp i email amb la seva persona referent. Aquest/a supervisa el seu estat psicosocial, li dona suport emocional, consells de prevenció i pautes a seguir durant el període de confinament.
  • L’equip dels SRC proposa idees d’activitats per mantenir els pacients actius. Jocs cognitius, lectures apropiades, exercicis físics a realitzar amb tutories, entre d’altres.
  • Es fa suport i acompanyament telefònic a la família dels i les pacients per ajudar a que el fet de no sortir de casa no empitjori la convivència.

 

Seguiment i mesures de prevenció:

  • Registre diari de les incidències i de l’estat físic i psíquic dels usuaris/es.
  • Detecció de riscos tenint en compte el confinament i la situació sanitària actual.

 

L’equip  començarà a fer supervisions amb el psicòleg Marcelo Edwars, juntament amb altres companys de serveis del CFP com el Programa de Suport a l’Autonomia a la Propia Llar i Pisos assistits per a joves  per tal de poder compartir punts de vista i analitzar com s’està gestionant l’atenció durant la crisi del Coronavirus. Alguns dels temes que es tractaran són com treballar les pors i les angoixes, la relació entre la responsabilitat i el desig o la valoració del llenguatge no presencial i els equívocs als que pot portar i com abordar-los.

Aquestes sessions també serviran per  reflexionar sobre com treballar i plantejar estratègies, eines a utilitzar i mètodes a seguir si finalment, la situació en què vivim, s’allarga.

Amb tot, els Serveis de Rehabilitació, mantenen l’atenció als i les pacients en la major qualitat possible i estant atents/es a l’estat de cadascun/a d’ells/es per si cal plantejar canvis en el mètode de suport i recolzament amb la voluntat de que visquin aquest període de la manera més estable possible.