Els pacients amb expertesa i el valor dels seus voluntariats als SRC

Els pacients amb expertesa i el valor dels seus voluntariats als SRC

Les persones que esdevenen pacients amb expertesa són usuaries dels Serveis de Rehabilitació Comunitària donades d’alta que col·laboren fent voluntariats, a través dels que aporten la seva experiència amb activitats i acompanyaments. Així, mantenen el vincle amb el centre i, sobretot, amb el o la educador/a de referència, com a un agent més de rehabilitació. D’alguna manera retornen l’ajuda rebuda amb la seva valuosa figura activa en el dia a dia del recurs.

 

Els i les pacients amb expertesa no són nombrosos i, sempre que hi ha un nou cas és una experiència única i enriquidora. Les persones usuàries actuals veuen en ells/es la possibilitat de recuperació i poden conèixer i interactuar amb persones que han viscut aquesta millora, sentint-se recolzats. Els i les pacients amb expertesa es mantenen actius/ves amb aquests voluntariats, cosa que pot ajudar-los a no recaure, senten el reconeixement i la importància de la seva figura. És una ajuda mútua.

 

Així, els pacients amb expertesa fan visible i posen en valor la recuperació i l’evolució positiva de pacients amb diagnòstics de salut mental. A banda, creen sinergies entre ells/es molt interessants. Els del Servei de Rehabilitació del CFP, sense anar més lluny, han establert de forma natural una relació d’amistat entre ells/es. Han creat, doncs una mena de grup d’ajuda mútua, compartint temps lliure i fent activitats junts.

 

Les activitats de voluntariat que fan els pacients amb expertesa són variades i depenen de les seves aficions, coneixements, experiència i interessos.

 

Alguns casos de voluntariats dels Serveis de Rehabilitació Comunitària

Un dels pacients amb expertesa és aficionat a l’esport i participa al Servei de Rehabilitació Comunitària realitzant diferents activitats. És entrenador de bàsquet i organitza sortides de cap de setmana. També fa xerrades explicant la seva experiència i com l’esport l’ajuda a gaudir de bona salut. A més, fa acompanyament a una persona usuària i li explica el seu recorregut, ajudant-lo a veure que no és l’únic que ha passat per això.

 

Un altre és aficionat al món audiovisual. S’ha format en la matèria, és un gran comunicador i sempre està obert a parlar del seu procés. De forma voluntària, col·labora fent fotos, reportatges i altre tipus de material gràfic i audiovisual, fa exposicions i de ponent a jornades i tallers de participació, explicant la seva experiència.

 

Un altre pacient expert, després de fer una formació a la Creu Roja, va tenir la inquietud de continuar aprenent en l’àmbit sanitari. Està estudiant  Medicina. Com a voluntari, fa tallers de primers auxilis i explica la seva experiència altres joves al centre.

 

Una altra ha col·laborat en diverses tasques de l’entitat, de varis departaments i ha esdevingut una voluntària imprescindible per a tirar endavant la llibreria d’intercanvi Llibre Actiu.

 

Aquestes i altres històries personals són les que ens trobem amb aquest grup de persones que esdevenen un agent més dins del sistema de rehabilitació. Són de vital importància i els seus voluntariats ajuden a la recuperació de persones que estan fent el seu procés de recuperació  dins dels Serveis de Rehabilitació i, alhora, posen cara i veu al cantó més positiu de la salut mental, la possibilitat de tenir una vida autònoma i normalitzada i, per tant, ajuden a lluitar contra l’estigma amb la seva presència i experiència.