Finalitza la formació professionalizadora en “Auxiliar de serveis de neteja”

Finalitza la formació professionalizadora en “Auxiliar de serveis de neteja”

Recentment s’ha acabat la formació en “Auxiliar en serveis de neteja”. Un projecte subvencionat per Fundació Iluro i Bankia.  Ha comptat amb la participació d’onze persones. Deu d’elles es troben en situació d’atur i, una, de baixa mèdica.

Actualment estan cursant la formació complementària del projecte. Consisteix en l’assistència a càpsules breus sobre igualtat de gènere, sensibilització mediambiental i competències TIC i en l’aprenentatge de tècniques de recerca de feina i de prevenció de riscos laborals i primers auxilis. La formació complementària s’allargarà fins a finals de mes. A banda, durant tot el projecte, l’alumnat, ha comptat amb tutories de seguiment, visites de coneixement de l’entorn i coordinacions.

 

Augmentar el grau d’ocupabilitat dels col·lectius destinataris, l’objectiu del projecte

Aquesta iniciativa té com a fita millorar les possibilitats d’inserció laboral de persones afectades per una discapacitat i/o una problemàtica de salut mental i/o persones en risc d’exclusió social. De fet, sorgeix de la necessitat d’oferir formació professionalitzadora a un col·lectiu que, sovint, té difícil trobar una feina digne degut a la manca de formació i/o que no té un perfil professional definit.

El servei de Formació i Intermediació Laboral del CFP moltes vegades es troba amb aquesta realitat: persones que conviuen amb una problemàtica de salut mental que tenen un nivell de formació molt baix. Això dificulta moltíssim que puguin tenir una estabilitat laboral amb unes condicions que els hi permetin ser autònomes. És per això que s’ofereixen recursos formatius que tinguin una sortida laboral demandada i on sigui probable que aconsegueixin una feina estable, amb condicions de qualitat.

 

L’àmplia demanda de persones amb formació en Auxiliar de neteja

Els professionals del servei d’Intermediació Laboral han detectat que hi ha oferta en la ocupació d’Auxiliars de serveis de neteja en la seva tasca de prospecció d’empreses que vulguin col·laborar en els nostres projectes. És per això que considerem que aquesta formació pot ajudar a moltes de les persones ateses a trobar feina.

Una formació que hem realitzat durant anys i un projecte que, enguany, ha estat possible gràcies a l’aportació de Bankia i de Fundació Iluro. Moltes gràcies!