Inaugurem un nou recurs: el 4t pis del CFP per a joves de 16 a 20 anys

Inaugurem un nou recurs: el 4t pis del CFP per a joves de 16 a 20 anys

Recentment el CFP ha estrenat un nou pis on hi conviuran fins a quatre joves de 16 a  20 anys. Aquest serà el quart habitatge que gestionem per atendre a aquest col·lectiu. Una molt bona noticia en els temps que corren.

Aquest nou pis és mixt i forma part del Programa d’Inserció Laboral (PIL). L’objectiu que hi ha darrere d’aquest recurs és ajudar a les persones que hi conviuen en el seu procés de formació i inserció laboral, dotant-les de recursos per adquirir habilitats i competències que els hi permetin aconseguir una autonomia i independència per a desenvolupar-se en totes les facetes de la seva vida sense necessitat d’un acompanyament.

Un recurs més, major continuïtat a l’atenció a infants i joves

El CFP Maresme està format per a serveis que estan connectats, coordinats i articulats amb l’objectiu de donar un contínuum assistencial a infants i joves de manera transversal. Hi ha diversitat de recorreguts que es poden seguir i cadascun, evidentment, dependrà de les particularitats i necessitats de la persona que atenem.

 

Un llarg recorregut amb un sol objectiu

El recorregut més extens dins dels recursos del CFP seria el d’un infant que viu al CRAE  i, posteriorment, accedeix a algun dels recursos d’habitatge, com podria ser aquest nou pis. Mentre hi viu i treballa per formar-se i aconseguir la inserció laboral, pot anar a l’Àrea Diürna. En paral·lel molt probablement assistirà a recursos comunitaris  per a cursar estudis adients als seus interessos.

Si té les característiques requerides, pot seguir el seu recorregut accedint als recursos que ofereix el servei d’Intermediació Laboral  sent candidat/a a optar a llocs de treball que puguin sorgir als  serveis laborals  de l’entitat.

 

En definitiva, un engranatge de recursos amb l’objectiu comú d’atendre a infants i joves i ajudar-los a poder-se desvincular d’ells, aconseguint l’autonomia amb possiblitats de tenir qualitat de vida i incloure’s a la comunitat.