Nova etapa: conviure amb la nova realitat i mantenir al màxim l’activitat diària

Nova etapa: conviure amb la nova realitat i mantenir al màxim l’activitat diària

El setembre al CFP suposa la reactivació d’alguns dels serveis que oferim a les persones a les que atenem, especialment en l’àmbit de la formació i la inserció laboral. Enguany, marcats per la situació sanitària. Hem afrontat aquesta nova realitat amb un doble objectiu. Per una banda, mantenir el màxim de mesures de prevenció de contagi del Covid-19 i de seguretat i, per altra, intentar realitzar totes les activitats i serveis possibles. Això ajuda als i les usuaris/es a continuar amb el seu procés de recuperació i/o de creixement i adquisició d’autonomia.

L’activitat dels serveis del CFP durant el període d’estiu ha estat diversa i variada, tenint en compte les particularitats de cadascun d’ells i les necessitats dels i les usuaris/es.

 

Estiu compartit dels professionals i de les persones que atenem

Si bé és cert que l’activitat augmenta durant les propores setmanes, per la naturalesa dels serveis que oferim alguns d’ells han seguit actius en tot moment. És el cas, lògicament, del CRAE i dels Pisos assistits per a joves tutelats o ex-tutelats (ASJTET) i Pisos assistits 16-18 anys. Els infants i joves han conviscut més que mai entre ells/es i amb l’equip educatiu durant aquest estiu, que ha intensificat la seva tasca donant el millor de sí mateixos/es. En el cas del CRAE fins i tot s’ha realitzat un casal propi degut a les dificultats i riscos que suposava que els nens i les nenes poguessin anar a un esplai.

Els recursos d’Habitatge Llars amb Suport, Programa de Suport a l’Autonomia de la Pròpia Llar i Suport CFP també han seguit treballant en tot moment en contacte i fent un seguiment constant de les persones ateses.

Els Serveis de Rehabilitació Comunitària, per la seva banda, han continuat atenent usuaris/es durant pràcticament tot l’estiu en grups estables amb un màxim de 10 persones, pendents dels canvis que pugui haver-hi de normativa.

Així mateix, el Programa Caixa Proinfància acaba el curs aquest mes i, a l’octubre, iniciarà el següent amb noves demandes de reforç educatiu, logopèdia i psicologia.

 

L’activitat comercial del CFP no para

Els serveis comercials han seguit a tota marxa durant l’estiu. Malgrat que aquest any les activitats s’han vist restringides, la distribució de publicitat a diverses poblacions de la comarca ha estat alta així com la neteja a particulars, el manteniment de solars i les tasques del viver. Una molt bona noticia en els moments que vivim.

La Klosca, el Centre Especial de Treball de producció d’ous ecològics del CFP, per la seva banda,  també ha mantingut l’activitat, tenint cura en tot moment de les gallines i de la producció d’ous.

 

Prelaboral i Intermediació laboral, reiniciem el camí cap a la inserció laboral

Els serveis de Prelaboral i d’Intermediació Laboral són els que durant aquest mes es reactivaran. Cadascun té les seves particularitats. El passat dimarts es reprenia la Formació Ocupacional amb el curs de Recepcionista i telefonista i la setmana que ve s’inicien les activitats grupals del SIOAS i de l’Àrea Diürna, així com la tornada de l’alumnat del servei Prelaboral. Aquests últims amb canvis d’ activitats de l’any anterior per tal d’adaptar-les a la nova realitat.

 

 

La transversalitat dels serveis del CFP. Continuïtat, diversitat i un únic objectiu.

El CFP ofereix una gran varietat de serveis per atendre a persones amb una problemàtica de salut mental, infància, joves i famílies. La pluralitat d’activitats i programes amb què treballa l’entitat fa que sempre hi convisquin múltiples realitats i ara, més que mai, es fan paleses. La transversalitat d’aquests serveis i l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida de les persones a les que atenem fan que els professionals estiguin connectats en tot moment i que es coordinin oferint un acompanyament i recursos per aconseguir la inclusió i la recuperació de les persones usuàries.