Iniciem un Programa d’Intervenció Familiar que vetlla pel benestar emocional d’infants i adolescents en risc d’exclusió i mesura de protecció

Iniciem un Programa d’Intervenció Familiar que vetlla pel benestar emocional d’infants i adolescents en risc d’exclusió i mesura de protecció

Un projecte que compartim amb el Consell Comarcal del Maresme i l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

Recentment hem començat un programa d’Intervenció Familiar. És una de les mesures que s’han posat en marxa per pal·liar els efectes emocionals i socials de la crisi sanitària. Hi acompanyem infants i adolescents en situació de risc social greu i amb mesura de protecció.

En la majoria de casos l’objectiu principal del treball és evitar l’ingrés dels infants a centres residencials o bé facilitar que els que hi estan vivint puguin fer un retorn a la seva família.

 

Una intervenció familiar socioeducativa i a domicili

El programa compta amb dues educadores socials que atenen a un total de 13 famílies. A banda, la Irene Cerezo, sotsdirectora del CRAE Mas Sant Jordi i adjunta de direcció de l’entitat, coordina l’equip des del CFP, que fa un treball multidisciplinar i treballa de manera regular amb l’EAIA i amb el referent de cada família.

La intervenció que es fa és integral. És  un servei creat per recuperar o reparar les funcions marentals i parentals de les famílies ateses, posant el focus en diversos àmbits de la vida de l’infant i/o adolescent i de la seva família: comunitaris, de relacions amb l’escola, amistats… Aquesta intervenció es realitza, en la majoria de casos, al domicili.