“ L’art no és una bogeria, sinó la millor eina contra la bogeria.“

“ L’art no és una bogeria, sinó la millor eina contra la bogeria.“

Carla Budó. Educadora Social CFP.

Ja és sabut que l’expressió artística en molts casos fa una funció terapèutica, en tant que possibilita l’exteriorització del nostre món intern.  Però què passa quan, a banda de les vicissituds del propi viure, ens trobem davant un situació d’alarma social que ens aboca a quedar-nos a casa?

És en aquests tipus de situacions que disposar d’opcions per expressar-nos es fa summament important. Els nostres usuaris i usuàries, com tota la població, s’han trobat davant un escenari de difícil gestió emocional. Moltes han sigut les idees pensades pels professionals per ajudar a sobrepassar la situació de confinament el millor possible.

Per a alguns/es usuaris/es, l’art ha estat un dels elixirs per a poder viure amb més qualitat el confinament. Com una espècia de flotador a través del qual mantenir-se estable.

Parlant amb els usuaris del SRC Burriac, que assisteixen a l’activitat d’Espai d’Art, hem constatat que tenir opcions artístiques, a més d’ajudar-los a expressar-se emocionalment, els organitzava el dia a dia i els donava benestar. Tots afirmen unànimement que l’art els va ajudar els dies de confinament. Els pilars fonamentals són que aporta benestar i tranquil·litat. Dos elements importants per ajudar-los a conviure amb el confinament.

En paraules d’ells:

“ L’art es una eina per desenvolupar el potencial humà i el potencial creatiu. ”

“ Sense oblidar el poder redemptor que te l’art. ”

“ L’art no és una bogeria, sinó la millor eina contra la bogeria. “

“ L’art és quelcom extraordinari.”