L’assemblea del CRAE: òrgan de participació col·lectiva i de preservació del dret a opinar

L’assemblea del CRAE: òrgan de participació col·lectiva i de preservació del dret a opinar

Les assemblees són la eina de participació més transversal del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Mas Sant Jordi. Permeten als infants i adolescents opinar i construir la seva vida quotidiana al CRAE, però, també, són un espai de construcció i reflexió on es posen en joc elements perquè es qüestionin. S’hi treballen aspectes com l’educació emocional o la gestió de problemes de convivència, entre d’altres.

Les assembles han de tenir una continuïtat i tenen sentit, sempre i quan, els acords presos es tradueixin en canvis en la organització del dia a dia. Es fan cada 15 dies i es materialitzen gràcies a l’existència d’una Comissió. Formada per educadors/es referents, l’equip que forma part de la Comissió s’encarrega de dur a terme les assemblees i fer-ne un seguiment.

 

Varies fites amb un objectiu comú: treballar valors cabdals en l’educació dels infants i adolescents

Amb les assemblees pretenem regular el bon funcionament del centre mitjançant el respecte a les opinions i la responsabilitat. Són valors molt importants i, a través d’aquestes trobades, treballem perquè els infants i adolescents els adquireixin. També la col·laboració, la participació i la implicació en els problemes i els objectius de tots els membres que conviuen al centre.

A les assemblees la comunicació entre els infants i adolescents i també amb l’equip educatiu pren molt de protagonisme, cosa molt positiva. Es tracta d’escoltar les idees i aportacions, debatre-les i arribar a acords que posteriorment respectem. En definitiva, de prendre en consideració les seves propostes i inquietuds i ensenyar-los a conviure amb diferències, aprenent a arribar a consensos.

 

Reflexionem sobre el problema del Bullying

A l’estiu les assemblees continuen actives. A la última hem reflexionat sobre un tema tan complex com present a la societat com és el Bullying. Els grups de petits i mitjans van visionar un vídeo que tractava sobre l’assetjament escolar i van realitzar un debat després de fer-ho. La idea de l’assemblea, com ja hem comentat, a banda de regular i millorar el bon funcionament del centre és, també, promoure la reflexió sobre temàtiques adequades per a cada edat.

 

El bullying és una realitat amb la que, malauradament, conviuen molt infants i adolescents. Tan important és que detectin qualsevol senyal de que el poden estar patint com que entenguin totes aquelles actituds que poden arribar a crear una situació on aparegui l’assetjament cap a qualsevol persona. Així doncs, treballant aquest tema, cerquem un debat i reflexió que previngui de que els infants i adolescents del CRAE es trobin en aquest tipus de situacions i, si els hi arriba a passar, ho detectin i demanin suport.