Tips per a preparar la cerca de feina des d’avui mateix

Tips per a preparar la cerca de feina des d’avui mateix

A la nostra publicació “Guia de recursos i canals que us ajudaran a trobar feina” us proposàvem que us inscriviu a portals online de cerca de feina, treballar el Networking i estar al dia de l’actualitat.

Però, sortosament, hi ha moltes més tasques que podeu fer durant aquest període que us ajudaran a reactivar la cerca la feina i mantenir una actitud positiva, acompanyant-la d’hàbits saludables.

Us animem a seguir aquests consells per aconseguir-ho:

 

Tips per a preparar la cerca de feina

 

1. Actualitza el teu perfil als portals online

Inscriure’t és només el primer pas. L’important és introduïr-hi tota la informació que permetrà als reclutadors conèixer qui ets i què pots oferir com a treballador/a. Així doncs, com més informació mostris i més actualitzada millor. Assegura que el que hi dius és correcte, complert i entenedor.

2. Prepara un bon currículum

Mostra-hi la informació més recent de forma concisa,  amb un format adequat al sector al que et dirigiràs i atractiu.

3. Prepara una o vàries cartes de presentació tipus

Realitzar una carta de presentació – o més d’una – base és molt recomanable ja que aquesta s’haurà d’adaptar segons la oferta a la que volem enviar una sol·licitud o segons la intencionalitat. Per exemple, no és el mateix una carta de presentació per accedir a una candidatura oberta o una autocandidatura. La carta de presentació tipus ha de ser fàcilment adaptable a tants casos com et puguis trobar.

4. Llista les feines a les que consideres que podries accedir

Apunta les tasques que podries fer, els perfils en els que creus que encaixaries i què podries aportar. Això t’ajudarà a definir la teva cerca i, alhora, a tenir clar quines ofertes s’ajusten al que estàs buscant i quines no.

5. Llista les empreses a les que voldràs enviar  la teva candidatura esporàdica

Fes un llistat exhaustiu de les empreses a les que voldràs enviar la teva candidatura un cop tinguis tots els documents preparats (currículum, carta de presentació…).

 

Amb una cerca activa i bons hàbits la feina desitjada de ben segur que arribarà!