“Treballem amb persones majors d’edat, les situem al centre de les nostres accions i respectem en tot moment les seves decisions”

“Treballem amb persones majors d’edat, les situem al centre de les nostres accions i respectem en tot moment les seves decisions”

Per Carla Cruells, responsable de Comunicació del CFP

 

Perfil: El Sergi forma part de l’equip de Llars amb Suport des de fa 5 anys. Són habitatges on viuen tres o quatre persones majors d’edat que conviuen amb una problemàtica de salut mental. Poden viure soles però necessiten d’un suport extern per a ser autònomes. El Sergi és un dels professionals que realitzen aquesta tasca, a les tres Llars amb Suport de l’entitat.

 

La realitat de les Llars amb Suport

Ens podries explicar breument en què consisteix l’atenció que realitzes?

El nostre suport es basa en un treball molt individualitzat de cada usuari. Primerament intentem detectar les mancances de cadascú per poder oferir un acompanyament realment efectiu amb la intenció d’empoderar-los i que cada vegada siguin més autònoms.
Realitzem un acompanyament en diversos àmbits.  Al de les activitats de la vida diària hi treballem els conceptes més bàsics del dia a dia com anar a comprar, cuinar, netejar, tenir cura de la seva higiene, dur a terme una bona pauta de son…

A l’ àmbit de la salut hi encabiríem les actuacions que realitzem per promoure un estil de vida saludable i la cura d’un mateix. Per posar alguns exemples, fem un seguiment i, en alguns casos, acompanyament de les visites al metge i preparem o ajudem a preparar el blister de medicació setmanal per fomentar un bon seguiment del tractament farmacològic.

I, a l’àmbit comunitari, intentem fer-los partícips del dia a dia de la nostra ciutat. Fomentem la utilització d’espais culturals, com poden ser biblioteques, i també que assisteixin als diversos recursos de la xarxa de salut mental com el Servei de Rehabilitació Comunitària, el Club social o el servei Prelaboral.

Feu un treball individualitzat amb cada persona, adaptat al seu nivell d’autonomia. Ens podries comentar en què ajudeu a les persones que tenen una vida més independent i a les que menys?

A les persones que són menys autònomes les acompanyem en les activitats bàsiques del dia a dia: les ajudem a aixecar-se al matí, a netejar, a cuinar, les acompanyem a comprar, a les visites al metge…També promovem la seva integració a la comunitat, ja sigui assistint als recursos de la xarxa de salut mental o utilitzant espais culturals comunitaris, com ara anar a la biblioteca, al teatre i a actes culturals i d’oci que tenen lloc a la nostra ciutat.
Amb els usuaris que tenen un major grau d’autonomia no realitzem un suport amb les activitats bàsiques de la vida diària, però durant les visites i reunions que realitzem al pis ens fixem en que continuen mantenint els hàbits ja assolits. També els hi fem recordar les visites de seguiment que realitzen al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). Tractem, gestionem i resolem els petits conflictes que genera la convivència. I, sobretot, promovem la integració al seu entorn.

Quina relació personal s’estableix entre els professionals i les persones que acompanyeu?

Degut a la regularitat de les visites que realitzem als habitatges, gairebé sempre s’acaba generant un vincle de confiança mutu, en el qual a vegades ens és difícil poder separar el rol laboral del rol personal, sobretot amb les persones que conviuen en les llars i no tenen o no poden comptar amb el suport familiar. En aquests casos, sobretot hem de vigilar de no crear una relació de dependència que estaria en contra de la finalitat de la nostra acció educativa.

 

Les persones que viuen a recursos d’habitatge

Com s’accedeix a un recurs com les Llars amb Suport?

Les Llars amb Suport depenen del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i són els treballadors/es socials dels centres de salut mental d’adults, els encarregats de proposar els usuaris que consideren adients per aquest recurs.
Per accedir-hi les persones han de complir uns requisits, primerament tenir la voluntat de ser-hi, és a dir, tots els residents de les nostres llars entren al recurs de manera voluntària i poden donar-se de baixa quan ho considerin. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la malaltia mental. Tenir valorat el grau de dependència, ser major d’edat i poder realitzar les activitats bàsiques de la vida diària amb un suport extern.

Les persones que ateneu estan molt de temps a l’habitatge o bé hi fan una estància molt transitòria?

Com a norma general, podríem dir que tenim dos perfils diferents, hi ha uns usuaris que en uns mesos veuen que el recurs no està fets per ells i sol·liciten la baixa voluntària, degut a que no volen assumir una responsabilitat a l’hora de realitzar les seves tasques i tampoc no volen establir i seguir unes normes de convivència. D’altres, en canvi estan molts anys amb nosaltres, actualment tenim un usuari que, si no recordo malament porta 18 anys a les Llars amb suport.
No podem oblidar que les Llars amb suport són un recurs transitori, es podria considerar com un terme mig entre viure en una residència on els horaris i el dia a dia estan molt marcats o viure per compte propi. Tot i que el nostre objectiu és acompanyar als usuaris per incentivar la seva autonomia i poder arribar a viure de manera totalment autònoma en el seu propi domicili, ens trobem amb la realitat de que hi ha persones que no poden viure de manera autònoma i, d’altres que, tot i poder-ho fer no s’ho poden permetre econòmicament.

Quin és el dia a dia de les persones que acompanyeu? (Treballen, assisteixen a activitats comunitàries…)

El dia a dia de les persones que acompanyem en les nostres llars és molt divers, actualment la majoria dels nostres usuaris assisteixen al Servei de Rehabilitació Comunitària, a Alterarte, el programa artístic del CFP o al club social. Són recursos de la xarxa de salut mental des d’on també treballen per fomentar la seva autonomia i inclusió social. També hi ha dues persones que assisteixen al Prelaboral des del qual estan adquirint les habilitats prèvies per anar a treballar i dues persones més que estan laboralment actives. Altres assisteixen a activitats comunitàries com el centre cívic, la biblioteca, activitats esportives o fan voluntariat.

Quin paper hi juguen les famílies?

Hem de tenir present que treballem amb persones majors d’edat, les situem en el centre de les nostres accions i respectem en tot moment les seves decisions. D’aquesta manera, ens podem trobar el cas de persones que, per diferents motius, han decidit trencar amb el seu nucli familiar i no hi mantenen cap tipus de contacte, d’altres que ens van arribar al recurs perquè la convivència familiar no era possible i des de que conviuen a les Llars amb Suport, la relació familiar ha millorat considerablement. I, hi ha altres casos que mantenen molt bona relació amb els seus familiars i aquests estan totalment involucrats en el dia a dia dels seus fills però han decidit donar el pas de viure autònomament amb el suport del recurs.

 

Atendre a persones amb una problemàtica de salut mental en context de pandèmia

La salut mental està molt en boga i tu has estat testimoni de com han viscut la realitat sanitària persones que ja hi convivien. Com vau viure el període d’aïllament domiciliari?

A tothom li va afectar el confinament domiciliari, tant a l’equip professional com a les persones que acompanyem perquè va aturar les nostres vides d’alguna manera. Sobre com va condicionar a les persones que viuen a les Llars amb Suport, va ser de dues maneres molt diferents. Als que són més actius fent activitats en el dia a dia els va afectar més. En canvi, a les persones que els hi costa més seguir en el dia a dia que quedar-se a casa fos complir amb les obligacions els va fer sentir molt bé. Es sentien part d’alguna cosa important col·lectivament i se’n sentien partícips.

Quina és la situació durant aquesta sisena onada?

Doncs realment hem tingut molta sort, fins l’arribada d’aquesta sisena onada encara no havíem tingut cap cas positiu de la Covid-19. Però, just abans del Nadal vam haver de confinar tot un pis. Primerament vàrem detectar una persona positiva i, al cap d’uns dies, ja eren positius els altres tres usuaris. Després de les festes de Nadal també hi ha hagut una persona contagiada de la Covid-19 en una altra llar.
Actualment, tenim un altre usuari aïllat però, ara per ara, els seus companys continuen no tenint el covid-19. Esperem que això segueixi així.