El programa Parentalitat Positiva atén a 42 persones durant el 2021

El programa Parentalitat Positiva atén a 42 persones durant el 2021

Parentalitat Positiva és un programa d’intervenció psicoterapèutica que treballa per afavorir la reunificació familiar o l’acoblament en família aliena garantint els drets de l’infant. És un servei amb professionals de la psicologia i l’educació social que  s’ofereix a les poblacions de les comarques del Maresme, del Vallès Oriental i Occidental.

Les accions que duem a terme van adreçades a dotar a les famílies de recursos i eines per recuperar o reparar les funcions parentals.

Durant el darrer any hem atès a 22 famílies, que sumen un total de 42 persones, 24 dones i 18 homes. 27 d’elles, menors d’edat.

 

La Sònia Sánchez Bartolomé, Psicòloga Sanitària i responsable, fins a inicis d’any, del programa explicava en el seu article “Posar al centre a les famílies, fent-les protagonistes del procés, la màxima de Parentalitat Positiva” el recorregut que ha de seguir un infant fins arribar a aquest recurs i en quin moment i en quina situació hi arriben.

 

Sis anys acompanyant a famílies i infants

El Programa Parentalitat Positiva va néixer ara fa 6 anys. Durant aquest temps hem acompanyat a gran quantitat d’infants i les seves famílies, coordinats amb els equips de l’EAIA i altres serveis implicats, per millorar la seva situació. El treball es pot fer amb tota la família,  part d’ella o individualment, segons les necessitats de cada cas.

La tasca dels professionals que en formen part és escoltar i atendre la família donant lloc a que puguin expressar, lliurement, la realitat que viuen. Així, dissenyem conjuntament amb elles un pla de treball individualitzat amb l’objectiu d’augmentar les fortaleses personals de cadascú i poder oferir pautes per assolir un estat de funcionament familiar òptim.

 

L’objectiu és garantir la cura, la protecció, la orientació i el reconeixement dels infants en un entorn on puguin créixer de la manera més positiva possible.